CONSELL PASTORAL

Aquest esta format per:

  • Membres de la Comunitat Parroquial

Trobades periòdiques durant el curs.