CALENDARI

– Missa de 11:30 h els diumenges i dies de precepte

A concretar amb el mossen per rebre el sagrament de:

– Reconciliació o Penitencia (Confesió)

– Bateig

Matrimoni